Ritarikuntainfo

Tälle sivulle on koottu kaikenlaista tietoa Verisen Paronin ritarikunnasta. Kävijöiden kysymyksistä on lisäksi koottu Kysymyksiä ja vastauksia -sivu, jolta saatat löytää vastauksen mieltäsi askarruttavaan kysymykseen. Tietenkin voit myös esittää oman kysymyksesi vieraskirjassa tai edellä mainitulla sivulla.

Infon sisällysluettelo

Ritarikunnan tarkoitus, tavoitteet ja velvoitteet

Verisen paronin ritarikunta on luotu huviksi ja hyödyksi kaikenlaisille Harry Pottereiden ympärille koottuun virtuaalitaikamaailmaan osallistuville. Ritarikunnan tavoitteena on kannustaa jäseniään olemaan enemmän tekemisissä toistensa kanssa, suunnittelemaan toimintaansa sekä tekemään yhteistyötä toistensa kanssa. Ritarikunta pyrkii myös palkitsemaan ahkeria ja taitavia tekijöitä erilaisin kunniamerkein ja -maininnoin.

Ritarikunta tarjoaa uutta ja erilaista ohjelmaa, apua ja tukea sekä hyvää seuraa aina silloin tällöin. Henkilöjäsenillä ei ole minkäänlaisia velvollisuuksia, ainoastaan oikeus osallistua kaikkeen. Niinpä ritarikunnan toimintaan osallistuminen on erittäin helppoa ja varmasti jokaisen aikatauluun sopivaa.

Harry Potter-aiheiset nettisivunsa voi myös liittää ritarikunnan jäsensivustoksi. Jäsensivustoilla on velvollisuus pitää ritarikunnan linkkiä etusivullaan, mutta muuten niilläkään ei ole velvollisuuksia. Jäsensivustoilla on myös joitakin selkeitä etuja, joihin voi paremmin perehtyä Liittymisohjeiden kohdalla.

Ylös

Säännöt

Ritarikunnalla on muutama yksinkertainen sääntö:

  1. Käyttäydytään asiallisesti ja toisia kunnioittaen. Tämä sisältää kaiken kielenkäytöstä omassa nimimerkissä pysymiseen.
  2. Itsestään saa vitsailla, toisten kustannuksella pilailu ei kuitenkaan ole suotavaa.
  3. Henkilöjäsenyys on elinikäinen. Jäsenyyttä ei siis tarvitse uusia tai vahvistaa tietyin väliajoin. Mikäli tahdot pois jäsenlistoilta, voit pyytää sitä Vieraskirjassa tai yksityisellä palautelomakkeella.
  4. Jäsensivusto on jäsen niin kauan kuin VPR:n linkki löytyy etusivulta.
  5. Ritarikunnan toimintaa järjestetään huvin ja harrastuksen vuoksi, eikä se velvoita ketään yksittäistä henkilöä mihinkään. Velvoitteettomuus koskee myös pääjehua Lahopäätä Päähörhöilijää.
  6. Palkintojen saajiksi ehdotetaan muita netin tekijöitä, eikä koskaan itseään.

Toiminta

Verisen Paronin ritarikunnan toiminta perustuu tietoon, yhteiseloon ja huumoriin. Ritarikunnan jäsenet kokoontuvat satunnaisesti pitämään hauskaa ja tekevät erilaisia projektiluontoisia asioita, joista sovitaan erikseen jäsenten kesken. Toiminta pyörii nykyään pääasiassa Kotinoidan kolon blogin ympärillä, missä ritarikunnan artikkelit julkaistaan kategoriassa Ritarikunta. Kaikki toiminta on jäsenille vapaaehtoista ja toimintaa järjestetään jäsenten mielenkiinnon perusteella.

Kokoontumiset

Ainakin aluksi kokoontumisia johtaa Lahopää päähörhöilijä Kata, mutta myös muut jäsenet voivat halutessaan johtaa kokoontumista. Kata järjestää kokoontumiset Kotinoidan kolon blogilla, mutta satunnaisesti voidaan kokoontua myös muualla. Satunnaisesti järjestetään myös virallisia täyspäisyyskokoontumisia, joissa käydään esityslistan avulla läpi useampia asioita ja yritetään saada päätöksiä aikaiseksi.

Tavoitteena on ainakin aluksi, että joka kuukausi kokoonnutaan jonkinlaisen aiheen parissa keskustelemaan Pottereista, fanituksesta tai nettisivujen teosta. Kokoontumisissa voidaan myös käsitellä ritarikunnan ajankohtaisia asioita tai yrittää löytää ratkaisuja erinäisiin pulmiin. Joskus yritetään myös tehdä yhteisiä päätöksiä jäsenosion keskustelujen yhteydessä.

Kokoontumisista tiedotetaan Ritarikunnan etusivulla (Ajankohtaista) ja joidenkin arvottujen jäsensivujen vieraskirjoissa. Kaikilla perusjäsenillä ja kunniajäsenillä on kokoontumisissa puhe- ja äänioikeus, mutta myös vierailla on oikeus lukea keskustelujamme.

Ritarikunnan myöntämät kunniamerkit ja palkinnot

Palkitakseen ahkeria ihmisiä Verisen Paronin ritarikunta jakaa erilaisia kunniamerkkejä ja palkintoja. Sekä ritarikunnan jäsenet että sivuilla vierailevat voivat ehdottaa uusia palkintoja ja kunniamainintoja sekä suositella palkinnoille  saajia. Tarkemmin erilaisia palkintoja kuvataan omalla sivullaan, missä myös eri kunniamerkkien ja -mainintojen saajat on listattu.

Katso siis: Kunniamerkkien ja -mainintojen yksityiskohtainen info

Projektit

Kokoontumisten lisäksi ritarikunnan jäsenet voivat tehdä erilaisia projektiluontoisia töitä, joiden vaatimaton tavoite on parantaa maailmaa. Kulissien takana tapahtuu ehkä jotain, vaikkei siitä täällä kovinkaan avoimesti kuuluteta.

Ritarikunnan jäsenet valitsevat itse minkälaisia virtuaalista taikamaailmaa tukevia projekteja haluavat tehdä. Uusia projekteja voi ehdottaa vieraskirjassa ja myös omia projektejaan voi esitellä täällä. Tuemme mielellään työtäsi, joten saat helposti ainakin etusivulle mainoksen projektistasi.

Lue lisää ajankohtaisista projekteistamme

Kielipolitiikka

Ritarikunta on virallisesti suomenkielinen, mutta se ei estä englannin-, ruotsin-, ranskan-, haltia- tai käärmeskielisten sanojen esiintymistä.

Ylös

Hörhöilijöiden sekava arvojärjestys

Vaikka elämmekin periaatteessa tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, vallitsee Verisen Paronin ritarikunnassa viihteellisistä syistä tarkka arvojärjestys. Arvojärjestyksestä ei kuitenkaan tarvitse ottaa paineita eikä sitä ole edes pakko ymmärtää.

Kaikki ritarikunnan henkilöjäsenet jaetaan kolmeen ryhmään: perusjäsenet, kunniajäsenet ja päähörhöilijät. Jotta arvojärjestyksestä saataisiin mahdollisimman sekava on jäsenlista kuitenkin jaettu aivan eri kriteerein. Ritarikunnan jäsenet saavat tapella arvonimistään niin verisesti kuin haluavat. Vaikkei ihan ymmärtäisikään arvojärjestystä, pärjää jäsenenä loistavasti kunnioittamalla toisia jäseniä.

Perusjäsenet ovat ritarikunnan voimavara. He ovat periaatteessa tasa-arvoisia, mutta heidän tulee kunnioittaa kaikkia jäseniä, erityisesti kunniajäseniä ja haamuritareita. Jäsenlistalla perusjäsenet on jaettu elinvoimaiseen eliittiin ja eksyneisiin ritareihin aktiivisuutensa perusteella. Tämän lisäksi perusjäsenille on saatettu antaa lisätitteleitä, jotka vaikuttavat arvoasemaan.

Ritarikunnan kunniajäsenet ovat kaikki tasa-arvoisia, ritarikunnan jäsenten valitsemia ja lahopäiden hyväksymiä henkilöitä. Kaikilla perusjäsenillä on oikeus ehdottaa toista perusjäsentä tai ritarikuntaan kuulumatonta kunniajäseneksi. Kunniajäsenet ovat arvojärjestyksessä perusjäsenten ja lahopäiden yläpuolella, mutta varsinaisten hörhöilijöiden alapuolella. Kunniajäsenet ovat keskenään tasa-arvoisia kaikissa tilanteissa. Kunniajäsenet on merkitty jäsenlistalla.

Lahopäät ovat perusjäsenten kanssa tasa-arvoisia tai mahdollisesti hieman heidän alapuolellaan. Kaikki halukkaat perusjäsenet voivat nimittää itsensä lahopäiksi, mikäli kokevat sen osuvaksi nimitykseksi. Toista ritarikunnan jäsentä ei kuitenkaan saa ehdottaa Lahopää-tittelin saajaksi. Myös tittelit Paroni ja Ritari saa vapaasti ottaa käyttöön tittelin vaikuttamatta arvoasemaan.

Titteli hörhöilijä puolestaan ei muuta henkilön arvoasemaa, mutta arvonimen varsinainen hörhöilijä sekä päähörhöilijä ansainnut henkilö nousee muiden ritarikunnan jäsenten yläpuolelle.

Ylös

Historian haituvia… (2009-2017)

Aluksi Verisen Paronin Ritarikunta perustettiin lähinnä viihteellisistä syistä, mutta on myöhemmin kehittynyt poliittisempaankin suuntaan. Alkuperäisiä kokoontumisia järjestettiin chatissa ja niissä opiskeltiin kaikenlaista hauskaa. Chat osoittautui kuitenkin päähörhöilijöiden muistin kannalta mahdottomaksi, joten käytäntö kuoli pois.

Keväällä 2010 Ritarikunta suuntasi kriittisen katseensa kohti netin taikayhteiskuntaa ja päätti tehdä jotakin mullistavaa. Jäsenosio koottiin tällä kertaa blogin avulla, jotta mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan keskusteluihin. Ritarikunnan jäsenmäärää alettiin kasvattaa Haamuritarikutsujen avulla ja yhteensä lähetettiin 21 kutsua ritarikuntaan. Kevään aikana jäsenmäärä kolminkertaistuikin ja syksyllä saatiin perustettua myös palkintotoimikunta kehittämään ritarikunnan jakamia palkintoja.

Ilo jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä toiminta nukahti pahasti heti uuden vuoden alettua. Vuosi 2011 alkoikin hiljaisena ja toukokuun kokoontumiseen vaivautui kokonaiset kolme ritarikunnan jäsentä. Blogikokeilu osoittautui kuitenkin toimivaksi, joten sivuston siirtyi pikkuhiljaa kokonaan blogipohjalle. Vuoden 2012 haasteeksi muodostui järkevän ja mielenkiintoisen blogisisällön luominen, jotta jäsenet siihen osallistuisivat. Jonkin verran keskustelua syntyikin ja blogi näytti toimivan.

Alkuvuodesta 2013 Ritarikunta jäi tauolle Päähörhöilijän keskittyessä muuhun. Kahden vuoden taukoilun jälkeen sivustolla oli kuitenkin edelleen satunnaisia kävijöitä, joten tammikuussa 2015 Verisen Paronin ritarikunnan omista nettisivuista luovuttiin ja tiedot siirtyivät osaksi Kotinoidan koloa. Toiminnan toteutus on sen jälkeen vaihdellut blogiartikkeleiden kirvoittamista keskusteluista palkintojen jakamiseen.

Ylös

(Ritarikuntainfo on päivitetty viimeksi 24.7.2017.)