Lehdet

Olen muutamaan otteeseen koonnut kokonaisuuden, jota kutsun lehdeksi. Vuosina 2006-2007 lehdet kulkivat nimellä A Scent of Magic ja vuonna 2009 vuorossa oli Pimeyden Perillinen. Lukuvuonna 2012-14 osallistuin aktiivisesti Ikimusteen tekemiseen. Olen lisäksi välillä kirjoitellut artikkeleita muihin nettilehtiin ja varsinkin Taikakoulu Châteaun puolella julkaissut lehtiartikkeleita ilman erillistä lehteä. Alla on suorat linkit lehtien eri numeroihin ja muualla julkaistuihin yksittäisiin artikkeleihin.

Lehtien kuvaukset:

Alla on myös linkit suoraan lehtien numeroihin ja joihinkin yksittäisiin artikkeleihin.

Yksittäisiä artikkeleita vuosilta 2008-2014

Lehdet, joiden päätoimittajana Kata on ollut

Lisäksi Ikimusteen eri numeroissa julkaistut Mrs. Answerin palstan vastaukset ovat vuosina 2012-2014 olleet Katan käsialaa.